ابزار دقيق
برگ نما تنها بستر رايگان در حوزه صنعت برق مي باشد كه اين امكان را براي فروشندگان و توليد كنندگان محصولات برقي فراهم كرده است كه به صورت رايگان محصولات، خدمات و توليدات خود را معرفي كنند

پارامترهاي ابزار دقيق و اندازه ­گيري

ابزار دقيق براي اندازه­گيري بسياري پارامترها (مقادير فيزيكي)استفاده مي­شود.اين پارامترها شامل:

پارامترهاي اندازه گيري

 • فشار، هم ديفرانسيلي و هم استاتيك
 • شار
 • دما
 • سطح مايع و غيره
 • چگالي
 • ويسكوزيته
 • اشعه­ هاي يونيزه كننده
 • فركانس
 • جريان
 • ولتاژ
 • اندوكتانس
 • ظرفيت خازن
 • مقاومت
 • تركيبات شيميايي
 • ويژگيهاي شيميايي
 • لرزش
 • وزن

مهندسي ابزار دقيق

ابزار دقيق، تخصص مهندسي است كه روي اصول و عمليات ابزار اندازه­ گيري كه در طراحي وساختار بندي سيستمهاي خودكار در حوزه­ هاي الكتريك و غيره استفاده مي­شود، تمركز دارد. آنها به طور شاخص براي صنايع با پروسه­ هاي خودكار مانند كارخانجات توليدي يا شيميايي با هدف اصلاح سيستم توليد، قابل اعتماد بودن، ايمني، بهينه سازي و پايداري فعاليتمي­كنند. براي كنترل پارامترها در يك پروسه يا در يك سيستم خاص، وسايلي مانند ريزپردازشگر، ريزكنترلرها يا PLCC استفاده مي­­شود ولي هدف نهايي آنها كنترلل پارامترهاي يك سيستم است.

مهندسي ابزار دقيق

مهندسي ابزار دقيق به صورت بي قاعده تعريف مي­شود چون وظايف مورد نياز، خيلي وابسته به حوزه­ استفاده است. يك مهندس خبره ابزار دقيق در پزشكي و موشهاي آزمايشگاهي درگيري هاي كاملا متفاوتي نسبت به كارشناس ابزار دقيق راكت دارد. دغدغه­ هاي مشترك هر دو انتخاب سنسورهاي مناسب بر اساس اندازه، وزن، هزينه، اطمينان پذيري، صحت، طول عمر، كارآمدي محيطي و پاسخ فركانسي هستند. بعضي سنسورها به صورت تحت اللفظي در پوسته ­هاي توپخانه­اي آتش مي­گيرد. بقيه، انفجارات درون هسته­ اي را حس مي­كنند تا اينكه خراب شوند.ديتاي سنسور يكنواخت بايد ثبت شود و مخابره و نمايش داده شوند.نرخ ثبت و ظرفيت­ها به صورت مداوم تغيير مي­كند. انتقال مي­تواند كم يا پنهان باشد، پنهاني و قدرت پايين در حضور شلوغي. نمايشها مي­تواند به طور ساده، ناچيز باشد يا مي­تواند نيازمند مشاوره با متخصصين فاكتور انساني باشد. طراحي سيستم كنترل از بديهي تا اختصاصي مجزا فرق كند.

مهندسين ابزار دقيق مسئول تلفيق سنسورها با ريكوردرها، مخابره كننده­ ها، نمايشگرها يا سيستم كنترل و ايجاد طرح و دياگرام ابزار دقيق براي پروسه هستند. آنها ممكن است طراحي كنند يا نصب را تخصصي كنند، سيم كشي انجام دهند و اصلاح سيگنال كنند. آنها ممكن است مسئول كاليبراسيون، آزمون و نگهداري سيستم شوند.

در يك تحقيق محيط زيستي اين رايج است كه متخصصين ماده، سيستم ابزار دقيق ذاتي داشته باشند. يك اخترشناس ساختار گيتي را مي­شناسد و رابطه­ تنگاتنگي با تلسكوپ­ها، نقطه گذاري و دوربينها (يا ديگر المانهاي حس كننده­) دارد كه اغلب شامل دانش بسيارر سخت از ساز و كارهاي عملياتي كه بهترين نتايج را ارائه مي­دهد، مي­شود. براي مثال، يك اخترشناس اغلب براي تكنيكهاي كمينه كردن گراديان دما كه باعث اغتشاش هوا درون تلسكوپ مي­شود، قابل اتكاست.

متخصصين تكنولوژي ابزار دقيق، تكنسينها و متخصصين مكانيك در عيب يابي، تعمير و نگهداري سيستم ابزار و ابزار دقيق، به كار گرفته مي­شوند.

انواع شاخص مخابره ­كننده­ هاي سيگنال

مخابره سيگنال

 • حلقه جريان (۴-۲۰ mA)-الكتريكي
 • HART سيگنال بندي ديتا كه اغلب روي يك حلقه­ جريان overlaid مي­شود.
 • فونداسيون Fieldbus-سيگنال بندي ديتا
 • Profibus سيگنال بندي ديتا
تاثير گسترش ابزار دقيق مدرن

رالف مولر (۱۹۴۰)گفته است “كه تاريخ علم فيزيك عمدتا تاريخ ابزار است و استفاده­ هوشمندانه از آنها شناخته شده است.عمومي سازي وسيع و تئوري هايي كه از زماني به زمان ديگر رشد كرده ­اند روي پايه­ اندازه­ گيري دقيق ايستاده يا افتاده ­­اند و در چندينن لحظه، ابزار جديد براي اهداف خاص درست شده اند. شواهد كمي براي نشان دادن اينكه ذهن انسان مدرن نسبت به انسان كهنن برتري دارد، يافت شده است. ابزار او بهتر بوده است.

ابزار دقيق مدرن

ديويس بيرد تصريح كرده كه تغييرات عمده در ارتباط با شناسايي فلوريس كهن از يك انقلاب علمي بزرگ چهارم بعد از جنگ جهاني دوم، گسترش اندازه ­گيري علمي نه تنها در شيمي بلكه در كل علوم صورت گرفت. در شيمي، معرفي ابزار دقيقجديد در دهه­ ۱۹۴۰۰ چيزي كمتر از يك انقلاب علمي و تكنولوژي نبود كه در آن متدهاي كلاسيك خيس و خشك از شيمي عالي ساختاري كنار رفت و حوزه هاي جديد تحقيق باز شد.

در سال ۱۹۵۴ ،W A Wildhack موارد پتانسيل ذاتي مولد و مخرب در كنترل پردازش را مورد بحث قرار داد. توانايي براي اندازه­ گيري دقيق، قابل بازبيني و تجديدپذير از دنياي طبيعي در سطوحي كه قبلا قابل مشاهده نبود، با استفاده از ابزار دقيق علمي يك بافتت جديد از دنيا را ارائه داد. اين انقلاب ابزار دقيق به شكل اساسي تواناييهاي بشر براي نظارت و پاسخ را تغيير داد همانطور كه در مثالهايي از نظارت DDT و استفاده از طيف شناسي UVVV و رنگ نگاري گازي براي نظارت آلاينده­ هاي آب آمده است.

كاربرد ابزار دقيق در هواپيما

هواپيماي اوليه تعداد كمي سنسور داشتند. system gauge فشار هوا را به انحناي سوزن تبديل مي­كرد كه به عنوان ارتفاع و سرعت هوا تفسير مي­ شد. يك قطب­ نماي مغناطيسي تشخيص جهت را فراهم مي­ساخت. نمايش به خلبان به اندازه­ اندازه ­گيريها حياتي بود.

كاربرد ابزار دقيق در هواپيما

يك هواپيماي مدرن مجموعه اي از سنسورها و نمايشگرهاي بسيار كارآمدتر دارد كه به سيستمهاي avionics وارد شده است. هواپيما ممكن است شامل سيستم مسيريابي اينرسي ،سيستم موقعيتي جهاني ،رادار هوا، اتوپيلوت و سيستم پايدار كننده هواپيما شود. سنسورهاي اضافي براي اطمينان پذيري بيشتر استفاده مي­شود. يك زير مجموعه از اطلاعات ممكن است به يك ثبت كننده­ سقوط (جعبه سياه) منتقل شود تا به تحقيقات حادثه كمك كند. نمايشگر خلبان مدرن در حال حاضر شامل نمايشگر كامپيوتري با نمايشگر head-up است.

رادار كنترل هواپيما سيستم ابزار دقيق توزيع شده است. بخش  زمين يك پالس الكترومغناطيس را مخابره مي­كند و يك اكو (حداقل) دريافت مي­كند. هواپيما ترانسپوندرها(دستگاه دريافت مخابرات) را حمل مي­كند كه كه كدها را به محض دريافت كد مخابره مي­كند. سيستم، مكان هواپيما در را روي نقشه، يك شناساگر و ارتفاع را به صورت آپشنال نمايش مي­دهد. مكان روي نقشه بر اساس جهت آنتن حس شده و تاخير زماني حس شده است. ديگر اطلاعات به انتقال ترانسپوندر وارد مي­شود

ابزار دقيق آزمايشگاهي

از ميان استفاده­ هاي ممكن از ترم، يك مجموعه از تجهيزات آزمون آزمايشگاهي است كه از طريق يك كامپيوتر از طريق يك IEEE-488 bus (همچنين به عنوان GPIB General Purpose Instrument Bus) يا (HPIB Hewlitt Packard Instrument Bus شناخته مي­شود).. تجهيزات آزمايشگاهي براي اندازه­ گيري بسياري از مقادير الكتريكي و شيميايي در دسترس است. چنين مجموعه­ اي از تجهيزات ممكنن است براي مكانيزه كردن آزمون آب آشاميدني براي سالم بودن نظر آلودگي استفاده شود.

ابزار دقيق آزمايشگاهي

امتیاز:
بازدید: 187
برچسب:
:
[ 1396/1/23  ] [ ۱۲ ] [ instrumentationbargnama ] [ ]

ولت متر ديجيتال (DVM)

DVM ها معمولا براي اندازه­ گيري ولتاژ استفاده مي­شوند و ابزار معمول براي مهندسين الكتريكي هستند كه در آزمايشگاه­ها و ميدان استفاده مي­شوند. آنها رايج ترين ابزار مورد استفاده هستند چون ولتاژ را روي LED يا LCD و در يك فرمت خاص كه براي مهندسينن صنعت برق آسانتر باشد، نمايش مي­دهند.

ولت متر ديجيتال (DVM)

تست كننده ­هاي ولتاژ

يك تست كننده­ ولتاژهمانطور كه از نامش پيداست ،براي آزمون حضور ولتاژ در يك مدار استفاده مي­شود .يك تست كننده­ ولتاژ يك لامپ نئون با دو سيم متصل شده به ته آن دارد. اين براي آزمون شار جريان در يك سيم استفاده مي­شود.يكتست كننده­ ولتاژ خوب تاا ولتاژ ۵۰۰ ولتي درجه بندي شده. در زمان­هاي قديم تست كننده ­هاي فاز نيز براي اين هدف استفاده مي­شدند.

ژنراتورهاي كاركردي

يك ژنراتور كاركردي يك نوع از تجهيزات يا نرم افزار تست كننده است  كه براي توليد انواعي از امواج در شكل­هاي مختلف كه در طيف فركانس­هاي مختلف هستند، استفاده مي­شود. رايج ترين شكل امواج، سينوسي­، مربعي و مثلثي هستند. اين اشكال به وسيلهه­ ژنراتور كاركردي در پروسه­ تعمير تجهيزات الكترونيك توليد مي­شوند.

سنجش ميزان نوسان فركانس راديويي

اين ميزان نوسان در يك محدوده­ مشخص است كه فركانس امواج راديويي، را دريافت و به آن پاسخ مي­دهد و جريان­هايي كه سيگنال­هاي راديويي را حتمل مي­كنند را تغيير مي­دهد. جريان RF ها معمولا به عمق جريان حركت نمي­كنند و در سطح آن باقي مي­مانند. اينها بعضي ابزاري هستند كه به طور رايج به وسيله­ مهندسان برق براي طراحي، آزمون و تحليل حضور، طراحي وعملكرد جريان و ولتاژ استفاده مي­شوند.

بازه محصولات ابزار دقيق بسيار زياد مي باشد و معمولا اين تجهيزات براي سنجش و تست تجهيزات الكترونيكي ديگر استفاده مي شوند.

 
پروب­ هاي جريان

پروب­ هاي جريان يكي از ابزار كليدي و تجهيزات ابزار دقيق به شمار مي رود كه مهندسين ابزار دقيق براي اندازه­ گيري و در زماني كه گيره­ استاندارد روي پروب در دسترس نيست، استفاده مي­كنند. اينها ممكن است شامل پنل­هاي شكاننده­ محكم، بسته ­بندي شده در اطراف اشكال غيرمنظم، و ميله­ هاي اتوبوس بزرگ مي­شود. اين سنسور خيلي انعطاف پذير است و يك خروجي براي تامين خواندن مستقيم براي ثبت كننده­ ها، ابزار كيفيت نيرو، DMM  ها و اسليسكوپ دارد. تست كننده­ فاز هم براي نشان دادن سيم موثر در سيستم AC استفاده شد.

امتیاز:
بازدید: 211
برچسب:
:
[ 1395/11/6  ] [ ۰۷ ] [ instrumentationbargnama ] [ ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

برگ نما يك وب سايت حرفه اي براي كسب و كارهاي صنعت برق مي باشد و به تمام فعالان صنعت برق كمك مي كند تا در فضاي انلاين بيشتر و بهتر ديده شوند. و به سهولت محصولات، خدمات و توليدات خود در حوزه صنعت برق را معرفي كنند امكانات اين بستر كاملا رايگان مي باشد و امكاناتي كه در اختيار كاربران قرار مي دهد مثل يك وب سايت اختصاصي است. اگر در صنعت برق به هر شكلي فعاليت داريد مي توانيد با حضورتان در اين وب سايت كسب و كارتان را متحول كنيد.
نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 4
دیروز : 134
افراد آنلاین : 1
همه : 112826
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب